برترین سگ دنیا"ادی"

 

اینم نقاشی من از ادی

ادی جون همگی عاشقتندچشمکچشمک

پازل1000000000000000000000000000000000تیکه هم باشه درستش میکنم

 تاريخ : پنج شنبه 26 مرداد 1398 | 12:45 | نویسنده : عاطفه |

توجه توجه!!!!!!!

قابل توجه همشهریان اصفهانی در صورت تمایل به خرید همستر های نژاد سوریه ای میتوانند با شماره ی زیر تماس حاصل کنند.

09132679550تاريخ : جمعه 15 ارديبهشت 1398 | 1:45 | نویسنده : عاطفه |

سلام به تمامی هم وطنی های عزیزم.در ابتدا امیدوارم که نهایت استفاده را از وبلاگ ما داشته باشید!!!

هدف من از ایجاد این وبلاگ برداشتن گامی سازنده در رابطه با زندگی بهتر و سالم تر برای حیوانات وبرخورد آنان با انسان ها میباشد!!!

و خواهش من از شما عزیزان همکاری برای رسیدن به هدف مربوطه میباشد

با تشکرتاريخ : پنج شنبه 14 ارديبهشت 1398 | 11:3 | نویسنده : عاطفه |
خدا میخواس بیــــــــــــــــاد بشینه    

 

آدم و حــــــــــــــــوّا رو بیــــــافــــــرینــه

 

 


 

وقتی اومد مشغــــــــــول کـــــارش بشه
خــــــواس یه فرشته دستیــــــارش بشه

 

  تو جرگه ی فرشته هــــــــــــــــا نگا کرد
از تـــــــو اونـــــــــا یه کـــار گـر جدا کرد

 

 

گف: برو ظرفــــــــــــــو پُر خاک رُس کن
آب ام بریز یه خـــــــــــــورده گل درُس کن

 


فرشته با کمـــــــــــــــــــــــ ال میل پا شد
برای تعظـــــــــــــــــــــی م یه ذرّه تــــا شد

  بـــــا هیکل قشــــنگ و خـــوش قـــواره
فُــــرغــونــو ور داش بره خــــــــاک بیـاره

 

 

 

فـــــرشته هه خاکــــارو آوُرد نشست
هر چی تونس تو خــــاک رُس آب بست

 

  همـــــــینه کـــــه جنس بشـــــــر خرابه
دو ســــوّم کُـــــــــــــــلّ وجـــودش آبه

  اگه یه جاش سفته هـــــزار جاش شُله
تقصیـــر اون فــــــــــرشته ی مُنــگُـله

  خلاصه ، کــــــــــــــار گل به آخــر رسید
میگن خدا یه ذرّه ام تــــــــــــــوش دمید

  به خــــــــــــــاطر همینه یک عــــــالمه

هــــــــــــــــوا تـوی کـــــلّه ی این آدمه

 

 

 

نمی دونم خدا چه قــــصدی داشـــــته
که آدمـــــــــــارو سر کـــــار گـــذاشته

  از ســــر طـــــــعنه گفته بــــاریکـــــــالا
جدی نگفـــته ، شوخی کــــــــرده والا

  خودش میگه بشر هبـــــــوط کــــــــرده
بـــــــــا کلّه رو زمین سقــوط کـــــــرده

  میگن مُخِش حســـــــابی ضربه خورده
خــــــــوبه کــــه زنده مـــونـده و نمُـرده

  امــــــا حــــــــــــالا همـین خُل و دیوونه
فک میکـــــنه خـدای دنیــــــــــــــــا اونه

بشرمث یه مــــــــــــاهی توی برکه س
فک می کنه دنیــــــــا همیـــــــنه و بس

  اون که به برکــــــه ی خــــــودش راضیه
محـــــــــــاله کـه بفهمه دریــــا چـیه

پـــــــــــاشو برو تو آسمونــــــــــا یه سر
تلسکــــــــــوپ ام اگــــــه تـونستی ببـر

برو یه چنتــــــــــــا کهکشــــــو نو رد کن
زمینـــــــــو از اونجــــــــــا بشین رصدکن

 

 

 

زمین به قــــــــــــــــدٌِّ یه ســــر سوزنه
بشــــــــر یه صــــــــــــد هــــــزارم ارزنه

میتونی اون بـــــــــــــالا یه کــــم بشینی
دیکتـــــاتــــــورای کـــــــــــــوچیکوببینی

به کـــــار آدمــــــــــــــــــا از اون بلـندی
هی بزنی به روی پـــــــــــــــــات بخـندی

  الان تــــــــــا اونجـــــایی که یـاد بنــده س
شــــــیر اگـــــه آدم بُکُــــــشه درنــده س

  امّــــــــا از اونجــــــــــــایی کـــه عقل داره ـ
آدم اگـــــه شـــــــیر بُکُــشه ، شکـــــــاره

هی به خـــــــودش نمره ی عـــالی میده
جــــو نـــورا رو گــــــوشمــــــــــــالی میده

الاغ بد بختـــــــــــو بــــــــه هـر بهــــــــونه
رونشــــــو می بنده به تـــــــــــــازیــــــون ه

خدا وکیــــــــــلی راحــــــــــــــته براتــــون؟
زنگــــــوله بندازن تو گردنــــــا تــــــــون؟

قبیله تون تو جــــــــــاده هـــــــا قطار شه
شتر بیــــــــــاد رو کولـــــــتون سـوار شه؟

خدا اگه ببینه شــــــیر تــــــــو شـــــــــیره
ممکـــــنه عقلــــو از بشــــر بگــــــــــیره

بشینه از روی حســــــــــاب و نقـــــشه
عقل مـــارو به حیــــــــوونـــــــــا ببخـــشه

یه روزصُب ازخواب پامیشی می بیــــــنی
بشر دوبـــاره رفته غــــــار نشیـــــــنی

دیگــــه بــــــــــاید تـــــرک تجمّـل کنی
هر چی کـــــــه پیش میـــــاد تحمل کنی

ببـــر اومده دنیــــارو دس گــــــــــرفته
حقّـــشو از آدمــــــا پس گـــــــــــرفــــته

امّـــــا تــــــو روحت ام خبـــــــر نـــــــداره
بُلن میـــشی بـــــــازم میــــــری اداره

میری تـــــــوی اُطـــــــــــــاق تــر تمـیزت
می بینی خـــــر نشسته پشت مـیــزت

به جــــــــان تــــو جنــــــــاب خر حقّشه
حقّـــشه کــــــــــه مدیــــــــر کُـلّت بشه

شک نـــــــدارم ، اگـــه دو روز بگــذره
میگن این از قبــــــلیـه بهتـــــر تـــــــره

شیــــر اگــــــــه پستی بپـذیره ، آنی
دنیـــــا میــــشه یــــه جنگل جهــانی

  جـــــونـــورا صــــــــــــاحب قدرت میشن
جنگـــا دیگه فقـــــــــط میشه تن به تن

  تفــــنگــارو جــــم می کنـــــن دو روزه
می بــــرن و می چیـــنـنش تـــــو مـوزه

  بـــــــــرای اینــــکه روز خــــوش ببـینن
سـلاح هســــته ای رو ور می چیـنن

  لبــاس قــانـــــونـــــــــو بـه تن می کنن
خوردن گـــوشــــــــــتو قدغن می کنن

  وقتی ببـــــینی چـــــــــــــــاره ای نداری
میـــــری می افتی به گیــــاه خـــــواری

  می بیـنی آدمـــــــــــــا کنــــــار خـــــرن
دارن بــــاهم تــــــــــوی چمن می چرن

  یــــــــه دفـعه ای ممکنه روبـــــــاه شَل
بشه رئیس ســــــازمـــــــــــــان ملـــل

  کــــــــــــاپیــــتولاس یونِ بشر بــــاطـله 
کسی شپش هـــــم بُکُـــــشه قــــاتله

  ممکنه طبق مصلحت مــوش کـــــــــور
بشه تو این دنیـــــــــا رئیـس جمهـــور

  نگو کــــه موش کـــور ســــــــواد نداره
میگیم یکی بــــــره بـــــــراش بیـــــاره

  یه دونــــــــه دکتــــــرای آکـــسفوردی
یکی دو دست هم لبــــــــــاس لرُدی

  لبــــاســـارو تنش کنـه مـــــاه میشه
رئیس جمهور چی چیه، شاه میشه

میای خونه خورد و خمــیر و خسـته
می بینی کرگدن به جـــات نشسته

  رو مبلتـــــون یــــه پنگــــــوئن لمـیده
یه گـــــــوشه هــم الاغ دراز کشیده

  اون طرف ام بـــــو قلمون یه کــــاره 
رفته نشسته پــــــــــای مــــــاهواره

بیـــــایم از این به بعد عــــادت کنیم
حقـوق حیــوونــو رعـــــــــایت کنیم

  دیگه رو حقٌ مــــــــورچه پــا نذاریم
برای سوسکا دمــــپایی نیـــــــاریم

 تاريخ : جمعه 19 تير 1394 | 1:0 | نویسنده : عاطفه |
.خداوند تعالی روزه را بر ما واجب ساخت؛ همان گونه که بر امت های پیشین؛ فرمود: روزه بر شما واجب شده؛ همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بوده اند. ما تصور می کنیم منظور از ((امت ها)) افرادی از جنس بشرند، ولی چه می دانیم که حکمت خداوندی اقتضا دارد که روزه در جهان همه موجودات زنده – اعم از گیاهی و حیوانی – جریان داشته باشد؟ آیا حیوانات هم روزه می گیرند؟ بله، حیوانات به صورت غریزی روزه می گیرند تا بعضی از اهداف حیات به تناسب نوع آن ها محقق شود. به همین دلیل، بعضی از آن ها به صورت پاسخ به شرایط زیستی غیر سازگار، روزه می گیرند. بعضی دیگر به صورت دفع غریزی برای کم کردن وزن و پیراستن اندام خود از مواد غذایی زاید، همچون چربی ها، که مانع جذب مواد غذایی می شود، روزه می گیرند. در این حالت، روزه برای برخی از آن ها حالت اجباری دارد؛ مانند پرندگان مهاجری که می خواهند مسافت های طولانی را بپیمایند؛ همچون مرغ باران که 16 روز در آسمان پرواز می کند و یا ملخ مسافر و یا ماهی های مهاجر. گاهی هم روزه در حین پرستاری است یا به خاطر آمادگی برای زاد و ولد. نمونه هایی از روزه حیوانات خرس ماده قطبی به گونه ای عجیب روزه می گیرد. او غاری از پوست می سازد و روزنه ای در بالای آن قرار می دهد تا بخارها و حرارت برآمده از تنش از آن خارج شود. ماده خرس دو توله می زاید و در این غار، آن ها را در طول مدت زمستان شیر می دهد. اما اینکه چگونه ماده خرس این مدت، روزه را تحمل می کند، خداوند سبحان در بخش زیرین بدن این حیوان، ماده ای روغنی و ضخیم قرار داده است که او را از سرمای زمستان محافظت می کند. اما برخی چربی های دیگر هم در بدن او وجود دارد که در طول مدت روزه داری، نیازهای او را تامین می کند. همان گونه که ماده خرس به لانه زمستانی می رود و در آن روزه می گیرد، سوسک های سیاه بد بو (خنافس) هم وارد خواب عمیق می شوند و در طول مدت زمستان می گیرند. خفاش ها حیواناتی پستاندار و پرخور هستند و از میوه ها و حشرات کوچک تغذیه می کنند. بعضی از آن ها خونخوار و حیواناتی حریص هستند. این موضوع در اندام آن ها نیز نمودار است: آن ها چاق هستند و چربی در بدنشان جمع می شود. به همین دلیل، در مدتی از زمستان روزه می گیرند تا نتشان در لباس ها و غارها و خانه های متروک که قدری گرما دارد، باقی بماند و هنگامی که درجه حرارت هوا ملایم می گردد، خفاش ها از خواب خود بیدار می شوند و روزه خود را افطار می کنند و این پایان دوره روزه داری آن هاست. از جمله پرندگانی که به صورت غریزی روزه می گیرند پرنده امپراتوری (مرغ دریایی) است. اما چگونه و چرا روزه می گیرد؟ این نوع پرنده در مناطق سرد قطب شمال زندگی می کند و جنس ماده اش در آن زیستگاه پوست مانند به صورت روزه دار، تمام فصل زمستان را از خوردن غذا خودداری می کند؛ این یعنی تمام مدتی که از تخم نگه داری می کند. گاهی هم برای جابه جایی جنس نر به او کمک می کند. به همین خاطر، جنس ماده به صورت روزه دار تمام فصل زمستان را از خوردن غذا خودداری می کند و هنگامی که بهار از راه می رسد و برف ها ذوب می شود، تخم می شکافد و جوجه ها از آن خارج می شوند. در این حال، مادر پرهای قدیمی اش می ریزد و پرهای زیبا و نو می روید و او به شکلی زیبا به دریا بر می گردد. گویی او در پوشیدن لباس های نو هنگام عید و پایان ماه رمضان از انسان ها تقلید می کند. از جمله دیگر موجوداتی که روزه می گیرند و در قربانی کردن خود به صورت ضرب المثل درآمده، مارهای آبی هستند. این مارها در جوی های آب شیرین زندگی می کنند و هنگامی که زمان زاد و ولد می رسد، سفری عجیب را به سوی منطقه جزایر یوهاما در دریای آتلانتیک شرقی آمریکا شروع می کنند، در منطقه ای که به آن "بقعه الانسال" (محل زاد و ولد) گفته می شود. آن ها در این سفر، قریب سه هزار مایل در آب های دریا ها و اقیانوس ها حرکت می کنند و تمام فصل بهار طول می کشد تا تخم ها می شکافد و بچه ها بیرون می آیند، در حالی که پدران آن ها همچنان روزه اند و وظیفه مهم خود را به بهترین شکل انجام داده اند و آمادگی برای ترک زندگی پیدا کرده اند. و در نهایت، در حال روزه داری به سوی خدا می روند. (نشانی: www.elakbar.org.eg):-)

تاريخ : جمعه 12 تير 1394 | 15:7 | نویسنده : عاطفه |

.

قرار است یک جفت شیر آسیایی به جمع حیوانات باغ وحش ارم تهران اضافه شود. باغ وحش بدنام تهران که لقب «ایستگاه پایانی گربه سانان بزرگ» را نیز یدک می کشد این بار در ادامه توسعه طرح های حیوان آزارانه در پی وارد کردن یک جفت شیر ایرانی است.
در مطلبی که در صفحه فیسبوک باغ وحش تهران منتشر شده به سابقه شیر ایرانی اشاره شده است و گفته شده حضور این شیرها در ایران پایانی بر «عنوان شیر هندی» است. همچنین در بخشی از این خبر به مراحل اخذ مجوز برای حضور شیرها در ایران اشاره شده و گفته شده «موسسه اروپایی باغ‌ وحش‌ها و آکواریوم‌ها» موسوم بهEAZA و «برنامه گونه‌های در خطر انقراض» موسوم به EEP اجازه حضور شیرها را در ایران داده اند.

متن خبر به شکلی است که برای مخاطب عام بسیار هیجان انگیز است و خبر ورود نماد ملی و شیر دشت های ایران می تواند غرور انگیز باشد، همچنین نام بردن از چند موسسه و برنامه اروپایی می تواند حامیان محیط زیست و دوستداران حیوانات را گمراه کند و اینگونه تصور کنند که همه چیز به بهترین شکل ممکن در حال انجام است.

 

در این خصوص لازم است نکاتی برای آگاهی عمومی مورد توجه قرار گیرد:

نخست: وارد کردن شیر آسیایی به ایران هیچ ارزش حفاظتی ندارد و این حیوانات در بهترین حالت در باغ وحش قابل تکثیر هستند و به دلیل از بین رفتن زیستگاهشان امکان انتقال به طبیعت را ندارند.

دوم: آمدن  یا نیامدن شیر آسیایی به باغ وحش ارم تاثیری بر نام این حیوان ندارد. نام علمی شیر آسیایی (Panthera leo Persica) نشان دهنده ریشه ایرانی این حیوان است و به هیچ عنوان قابل تغییر نیست. البته به دلیل اینکه این حیوان در طبیعت ایران منقرض شده است و تنها در هند زندگی می کند، گاهاً  در کشور هندوستان عنوان شیرهندی به این گونه اطلاق می شود اما این موضوع مربوط به عوام است و گروه های زیست محیطی و دانشگاهی از عنوان شیر آسیایی استفاده می کنند. 
در اینجا ببینید در تقویمی که سال جدید میلادی توسط صندوق جهانی طبیعتWWF)  ( به عنوان بزرگترین تشکل زیست محیطی دنیا طراحی شده است از عنوان «شیر آسیایی» و نام علمی صحیح آن که نشانه ریشه ایرانی آن است استفاده شده است:
http://goo.gl/UTOHkD

سوم: در خبر باغ وحش ارم به گروه EAZA  و برنامه EEP  اشاره شده و آمده که این انتقال تحت نظر آنهاست و آنها استانداردهای باغ وحش ارم تهران را تایید کرده اند.

اما به راستی EAZA  چیست؟ European Association of Zoos and Aquaria یا همان  «موسسه اروپایی باغ‌ وحش‌ها و آکواریوم‌ها» همانطور که از نامش پیداست یک موسسه اروپایی است که در زمینه باغ وحش و آکواریوم ها فعالیت می کند و مجموعه ای از باغ وحش ها و آکواریوم ها در سراسر جهان را شامل می شود و با دریافت حق عضویت خدماتی به این باغ وحش ها می دهد. این گروه در راستای اهداف باغ وحش ها فعالیت می کند و تامین کننده منافع باغ وحش های مورد تایید خود است. ناگفته پیداست که این اهداف به هیچ وجه در راستای «حقوق حیوانات» نیست و بر اساس رویکرد باغ وحش ها تامین کننده منافع مالی با استفاده از نمایش حیوانات و خرید و فروش حیوانات است.

در حالیکه گردانندگان باغ وحش  بدنام ارم با افتخار خبر از عضویت افتخاری در EAZA می دهند و ورود گونه های جدید را تحت نظارت این موسسه می دانند یک جستجوی ساده در اینترنت کافیست تا نشان دهد EAZA  چه جایگاهی در بین حامیان حقوق حیوانات در جهان دارد.

این خبرها و گزارش ها را ببینید:
سخنگوی این موسسه EAZA سال گذشته اعلام کرد که سالانه حدود 3000 تا 5000 حیوان سالم در باغ وحش های عضو این موسسه کشته می شوند. اینجا را ببینید:
http://goo.gl/U4YMhH

ماریو، زرافه ای که سال گذشته در باغ وحش کپنهاگ کشته شد بر اساس استانداردهای موسسه EAZA کشته شده بود. اینجا را ببینید:
http://goo.gl/yWbKZF

این پتیشن که بر علیه عملکرد غیراخلاقی «موسسه اروپایی باغ‌ وحش‌ها و آکواریوم‌ها» در برخورد با حیوانات در 347 باغ وحش عضو خود تهیه شده را بخوانید. در این پتیشن آمار حیرت آوری از کشتار حیوانات در باغ وحش های زیر مجمووعه EAZA ارائه شده است:
http://goo.gl/7FhWk6

این خبر که در مورد کشتار هزاران حیوان در باغ وحش های تحت حمایت EAZA در سراسر اروپا است را هم ببینید:
http://goo.gl/LEqasq

در این کمپین از EAZA  خواسته شده دست از کشتار حیوانات سالم در باغ وحش های خود بردارد:
http://goo.gl/ZYdQzo

گزارش تکان دهنده خبرنگار مخفی نشریه ساندی تایم از تجارت مخفی حیات وحش در باغ وحش های اروپایی و تشویق EAZA به کشتن حیوانات بلا استفاده بر اساس منافع مادی را اینجا بخوانید: 
http://goo.gl/eMxGMq

گفتگوی مدیر اجرایی EAZA را در دفاع از کشتار حیوانات مازاد در باغ وحش ها و ادامه این سیاست در آینده را اینجا بخوانید:
http://goo.gl/k7LY4D

مطالب در این خصوص و عملکرد کاسب کارانه «موسسه اروپایی باغ‌ وحش‌ها و آکواریوم‌ها» در اینترنت بسیار زیاد است. مروری بر این مطالب به خوبی ماهیت موسسه اروپایی باغ‌ وحش‌ها و آکواریوم‌ها را آشکار می کند و نشان می دهد این موسسه در خدمت اهداف تجاری اعضای خود است و «حقوق حیوانات» و «رفتار اخلاقی» با حیوانات اهمیتی برای این موسسه و اعضای آن ندارد. در حالیکه حامیان حقوق حیوانات در سراسر جهان و بویژه اروپا از مخالفان سیاستهای اجرایی EAZA هستند اینک باغ وحش ارم با افتخار اعلام می کند که به عضویت افتخاری این موسسه در آمده و در پاسخ به اعتراضات ، عضویت و نظارت در EAZA  را مطرح می کند.

امروزه با وجود اینترنت و گسترش اطلاعات، دوره ی عوامفریبی به سر آمده و تخلفات انجام شده را نمی توان در پس عناوینی همچون موسسات اروپایی و یا اصطلاحات و نامه هایی به زبان انگلیسی مخفی کرد. آنچه که باغ وحش ارم رویای آن را در سر می پروراند عایدی جز درد و رنج برای حیوانات ندارد، حیواناتی که در صورت لزوم کشته می شوند تا منافع مالی باغ وحش حفظ شود.

سکوت امروز دستگاههای مربوط و بویژه سازمان حفاظت محیط زیست می تواند باعث رنج و اندوه بسیاری از حیوانات بی پناه در باغ وحش های ایران شود.

مطالب مرتبط:

پرونده «باغ وحش» در وبلاگ دوستداران حیوانات و محیط زیست

پرونده «باغ وحش» در دیده بان حقوق حیواناتتاريخ : چهار شنبه 13 خرداد 1394 | 13:48 | نویسنده : عاطفه |

بعضی اوقات شباهت میان دوقلوهای حیوانات بیشتر از دوقلوهای همسان انسان است تا جایی که تشخیص یکی از دیگری غیرممکن به نظر میرسد

حیوانات دو قلو

 

 10406382_831435400286745_4308372148166510978_n9476_831435700286715_6928315851276218870_n10599660_831435486953403_4153083841706393188_n1510547_831434626953489_998029951541558285_n10364041_831435780286707_3491007658595887012_n149380_831434133620205_409955121589656136_n10013895_831435256953426_8982993364932610603_n10613088_831435273620091_4059036556718034828_n10420261_831436126953339_2431464258421827023_n10801836_831434450286840_8212033308385132797_nتاريخ : پنج شنبه 13 فروردين 1394 | 21:13 | نویسنده : عاطفه |

Animal-Rights-Watch-ARW-8215

دیده بان حقوق حیوانات: با توجه به حجم سفرهای نوروزی هموطنان و جهت آگاهی رسانی عمومی و ترویج سفرهای مسوولانه در قبال حیات وحش و محیط زیست، کانون دیده بان حقوق حیوانات با همکاری شرکت «نیوشانیک» در ۶۰ نقطه کشور اقدام به توزیع بروشورهای آگاهی دهنده می کند. همزمان با این آگاهی رسانی عام، دو کمپین پیش بینی شده برای  سال ۱۳۹۴، «تصادف با حیوانات، نه!» و «قاچاق حیات وحش، نه!» اعلام موجودیت کرده و فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

بنا به خواسته کانون دیده بان حقوق حیوانات از مسافران نوروزی، برای اجرای سفر مسوولانه در قبال حیات وحش باید مسایلی را مد نظر قرار دهیم.

در سفر از چه چیز حذر کنیم؟

از خریدن سوغاتی هایی که در آنها از اعضای بدن حیوانات استفاده شده خودداری کنیم.

محصولات ساخته شده از عاج فیل، استخوان حیوانات وحشی، صدف، لاکِ لاک پشت، اجزای بدن خزندگان و حیوانات تاکسیدرمی شده همگی باعث وارد شدن صدمات جدی به حیات وحش و تنوع زیستی می شوند. متاسفانه هنوز هم در استان های شمالی پرنده های تاکسیدرمی شده و صنایع دستی ساخته شده از صدف به تعداد زیاد تحت عنوان سوغاتی فروخته می شوند که باید از خرید آنها خودداری کرد. در جنوب کشور نیز ماهی ها، کوسه ها، لاک پشت ها و انواع زیتمندان دریایی یا قطعات آنها به صورت تاکسیدرمی شده یا سایر اشکال به عنوان سوغاتی فروخته می شوند که مشمول همین توصیه هستند. خاتم کاری های حاوی عاج فیل نیز از این قاعده مستثنی نیستند. سود رساندن به این مشاغل، ضامن بقای آنها و صدمات دایمی به تنوع زیستی است. پایان بخشیدن به قاچاق حیات وحش نیازمند آگاهی و هوشیاری همگانی است.

از خوردن غذاهای محلی طبخ شده با گوشت حیات وحش خودداری کنیم.

در بسیاری از شهرهای توریست پذیر، رستوران هایی هستند که سود خود را در کشتار حیات وحش و فروش گوشت یا غذای طبخ شده با آن ها می جویند. این قضیه به ویژه در رستوران های استان های شمالی باید مورد توجه قرار گیرد. سود رساندن به این رستوران ها، به مفهوم بقای آنها و صدمات دایمی به تنوع زیستی است.

http://arw.ir/wp-content/uploads/2012/04/Animal-Rights-Watch-ARW-3448.jpg

باید ها و نباید های سفر جاده ای/ ریلی

از تصادف با حیوانات پیشگیری کنیم

در صورت عبور از مناطق حفاظت شده و زیستگاه حیات وحش، بیش از هر زمان دیگر احتیاط کنیم. در صورت مشاهده تابلوی محل عبور حیوانات وحشی و یا مشاهده حیواناتی که در حاشیه یا میان جاده ها هستند، با رعایت ضوابط رانندگی در جاده ها، از سرعت خودرو کاسته و از برخورد با حیوانات جلوگیری کنیم.

http://i39.tinypic.com/2s0mr6g.jpg

از تغذیه حیوانات خودداری کنیم

لازم است از تغذیه حیات وحش حتی با نیت خیر و از روی وش قلبی پرهیز کنیم. حیوانات رژیم غذایی خاص خود را دارند و ته مانده غذای ما برای آنها مضر است. افزون بر این تلاش برای نزدیک کردن آنها به انسان، موجب کم شدن ترس آنها از بشر و افزایش احتمال شکار و صدمه دیدنشان به دست افراد سودجو می شود.

http://i43.tinypic.com/2qvfmeb.jpg

در اطراف جاده ها زباله نریزیم

ریختن زباله در نزدیکی جاده ها، علاوه بر مضرات متعدد تغذیه دستی حیوانات، موجب جذب آنها به حاشیه جاده ها شده و باعث افزایش تلفات جاده ای وحوش می شود. برای پیشگیری از تلفات حیات وحش و صدمات احتمالی به همنوعان خود، از ریختن زباله و مواد غذایی در حاشیه جاده ها خودداری کنیم.

http://arw.ir/wp-content/uploads/2013/08/Animal-Rights-Watch-ARW-6571.jpg

 

در صورت مشاهده حیوانات چه کنیم؟

با توجه به آغاز فصل زادآوری حیوانات و فصل رویش، در سفرها و توقف های بین راهی احتمال رویت حیوانات، لانه، تخم، جوجه و بچه های آنها زیاد است. در صورت مشاهده حیوانات لازم است:

از غذا دادن به آنها خودداری کنیم

بشر بزرگ ترین دشمن حیوانات است. با تغذیه حیوانات از روی خوش قلبی و علاقه، ترس آنها از بشر را از آنها گرفته و جان آنها را به خطر می اندازیم. به علاوه مواد غذایی مورد استفاده ما برای حیوانات به خصوص برای نوزادان حیوانات مضر است.

با حیوانات فاصله داشته باشیم

نزدیک شدن به حیوانات از روی علاقه و کنجکاوی، به خصوص در فصل زایش منجر به صدمات مرگ آوری به نوزادان می شود. به علاوه خوی طبیعی حیوانات در دفاع از فرزندان ناتوان ممکن است منجر به ترس شدید یا درگیری آنها با بشر گردد که هر دو شکل به ضرر حیات وحش خواهد بود. در صورت مشاهده وحوش، از آنها فاصله بگیریم.

به حیوانات استرس وارد نکنیم و آنها را نترسانیم

با توجه به اینکه بسیاری از حیوانات در این فصل بچه نوزاد دارند یا آماده زادآوری می شوند، تلاش نیم آنها را نترسانیم و به آنها استرس وارد نکنیم. حیوانات به خصوص در سنین پایین بسیار حساسند.

بچه ها، تخم و جوجه حیوانات را لمس نکنیم

لمس نوزادان، جوجه ها و تخم حیوانات منجر به صدمات جسمی می شود. در اغلب موارد نیزما انسان ها به اشتباه فکر می کنیم حیوانی نیازمند کمک است و با خوش قلبی و با نیت کمک، رفتاری می کنیم که حیوان از زندگی طبیعی باز می ماند. بچه بسیاری از حیوانات قبل از استقلال کامل، روی زمین یا شاخه درختان تجربه کسب می کنند. باید بدانیم در این حین والدین مراقب آنها هستند ولی از چشم ما پنهانند. ندیدن اولیا به مفهوم یتیم بودن حیوان نیست. در صورت مشاهده این شرایط، حیوان را به حال خود رها کرده و دور شوید.

زباله را به خانه برگردانیم

زباله های ما، منابع غذایی خطرناکی برای حیوانات هستند. آنها را به خانه برگردانیم.

 

و در نهایت:

از لمس حیوانات مرده در طبیعت پرهیز کنیم.

حیوانات مرده منبع آلودگی های احتمالی مضر برای بشر هستند و قانون طبیعت بهترین گزینه برای امحای آنهاست. از لمس حیوانات مرده خودداری کنیم.

ماهی قرمز را در طبیعت رها نکنیم.

ماهی قرمز زیستگاه طبیعی ندارد و در صورت رهاسازی، شرایط را به تفع خود تغییر می دهد. با رهاسازی ماهی قرمز حیوانات بومی اکوسیستم های آبی را به خطر خواهیم انداخت.

سمندر، مار، لاک پشت و حیوانات وحشی را برای نگهداری در منزل نخریم.

حیات وحش حتی زیباترین آنها  مناسب نگهداری در منزل نیستند و در جوار بشر سختی می کشند. به ویژه گونه هایی مانند سمندر، صرفا به علت خرید و فروش قاچاق با خطر انقراض مواجه شده اند. در صورت مشاهده خرید و فروش آنها مسوولان را در جریان قرار دهیم.

سیرک هایی که از حیوانات برای نمایش استفاده می کنند را تحریم کنیم

بدون هرگونه استثنا، استفاده از حیوانات برای نمایش در سیرک ها با حیوان آزاری پیدا و پنهان و حاد همراه است. خرید بلیط این سیرک ها مفهومی جز حمایت از آزار شدید حیوانات ندارد. به یاد داشته باشیم تمام سیرک ها و دلفیناریوم ها و اکثرباغات وحش و باغ های پرندگان محصول استثمار حیوانات هستند.

هرگونه تخلف زیست محیطی، شکار و صید، خرید و فروش حیوان زنده، مرده یا اجزای آن را به ادارات محیط زیست، تلفن ۱۵۴۰ و یا پلیس اطلاع دهیم.

رسیدگی به تخلفات زیست محیطی مسوول خاصی دارد. از برخورد خودسرانه بپرهیزیم و به ادارات محیط زیست اطلاع رسانی کنیم.

 تاريخ : پنج شنبه 13 فروردين 1394 | 21:0 | نویسنده : عاطفه |

دیده بان حقوق حیوانات: از شامگاه گذشته انتشار تصاویر رفتار وحشیانه یکی از هموطنانمان در شبکه های مجازی منجر به بازخوردها و اتفاقات بسیار عجیب و بی سابقه ای شده است.

آنطور که از عکس ها بر می آید، پیکر سگی به یک خودروی پراید بسته شده و بر آسفالت جاده کشیده می شود. راننده این خودرو بدون هیچ گونه مزاحمت، برخورد مردمی یا برخورد انتظامی با آسودگی خیال در ملا عام رفتاری انجام می دهد که اگر در کشورهای پیشرفته رخ داده بود، این شخص بلافاصله دستگیر و راهی مراکز روانپزشکی و انتظامی می شد.

به گفته عکاس این صحنه ها، این اتفاق در منطقه ویرانی در نزدیکی مشهد و در میانه راه مشهد به شاندیز عکاسی شده.

نکته عجیب و جالب این ماجرا اینجاست که حامیان حیوانات پس از تماس با مراکز انتظامی وقتی متوجه عدم امکان برخورد با فرد خاطی می شوند، ظرف دو ساعت مشخصات کامل مالک خودرو شامل نام و نام خانوادگی و محل زندگی را جهت هرگونه برخورد احتمالی کشف می کنند. این در حالی است که مسوولان پلیس در این زمینه هیچ اظهار نظری نکرده اند. این در حالی است که رفتار شنیع راننده (که ممکن است مالک خودرو نباشد) با توصیه های دینی، عقلی و اخلاقی تناقض آشکار دارد.

سگ ها، گربه ها و موش ها بدون متولی مشخص!

در حالی که متولی اصلی سگ ها، گربه ها و جوندگان شهری (انواع موش های بومی یا وارداتی) سازمان دامپزشکی و ادارات تابعه هستند، ارگان های متعددی برای آنها تصمیم گیری می کنند. محیط زیست، شهرداری، شورای شهر، مراکز بهداشت، شورایاری ها، دهیاری ها و حتی افراد حقیقی. در هیچ یک از تصمیم گیری ها نیز مبحصی با عنوان «حقوق حیوانات» نه دیده می شود و نه امکان دیده شدن دارد. قوانین و ضوابطی برای دفاع از این همزیستان بشر وجود ندارد و چنین می شود که در مواجهه با این صحنه که هر عقل سلیمی آن را خطا می داند، مجری قانون ساکت است!

کانون دیده بان حقوق حیوانات از دادستان منطقه و استان، مراجع قضایی، مدیریت شهری، سازمان دامپزشکی، نیروهای انتظامی و سایر ارگان های مرتبط با مساله درخواست می کند در اسرع وقت این رخداد را بررسی کرده و فرد یا افراد خاطی را تحت پیگرد قرار دهند.

حتی در صورتی که راننده این سگ را نکشته باشد و صرفا قصد انتقال جسد با هدف  امحای لاشه را داشته باشد، روش انتخابی با اصول دفع لاشه حیوانات منافات داشته و منجر به آلودگی احتمالی معابر و شارع عام خواهد بود.

مشخصات کامل مالک خودرو به دلیل عدم امکان انتشار عام در تحریریه دیده بان موجود است، با اینحال در شبکه های مجازی به راحتی قابل دسترسی است.

برای دیدن تصاویر در ابعاد بزرگ تر روی آن ها کلیک کنید.

Animal-Rights-Watch-ARW-8397

 Animal-Rights-Watch-ARW-8399

 تاريخ : پنج شنبه 13 فروردين 1394 | 20:41 | نویسنده : عاطفه |
زماني كه فرزندانمان زندگي را بهتر از ما مي توانند درك كنند، زماني كه كودكي باور دارد كه يك گوساله نيز نيازمند مهربابي و عطوفت بوده و حق زندگي كردن دارد،

چرا بايد او را مجبور كنيم تا به چشم يك برده و غذا به او نگاه كند؟؟؟؟؟
چرا بايد مسير رشد فكري كودكانمان را تغيير دهيم تا برخلاف جريان عادي طبيعت فكر كرده و رفتار كنند؟؟؟؟؟؟؟
كمي تامل كنيد و به اين تصوير با دقت نگاه كنيد !!!!
اين گوساله معصوم و بي دفاع هيچ فرقي با بچه انسان و كودك شما ندارد 
بياييد دوست داشتن و احترام گذاشتن به اصل طبيعت را دوباره مرور كنيم.
منبع: تالار گفتمان گیاهخواران_انجمن حیوانات


تاريخ : یک شنبه 10 اسفند 1393 | 14:6 | نویسنده : عاطفه |

تا بحال تارزان واقعی از نزدیک دیده اید!؟

Tippi Degré دختر يک زوج عکاس فرانسوي است که از زمان کودکي با والدينش در ناميبيا و در کنار حيوانات وحشي زندگي مي کرده است. داستان از آنجا شروع شد که والدين او به عنوان عکاس حيات وحش در ناميبيا حضور داشتند که در طول اقامت آنها در ناميبيا در سال 1990 تيپي متولد شد. او از بچگي در جنگل و صحرا قدم مي زد و بدون هيچ ترسي همبازي هايش حيوانات حيات وحش بودند. او با يک فيل 5 تني 28 ساله به نام "ابو"، با پلنگ، کروکوديل، توله شيرها، آفتاب پرست، زرافه ها و ... همزيستي مي کرد. وي همچنين با بوميان و بوشمن هاي کالاهاري زندگي کرده و حتي زبان آنان را ياد گرفته بود. او آموخته بود که چگونه با زبان حيوانات با آنها حرف بزند و از ريشه درختان و ميوه هاي جنگلي تغذيه کند.
او پس از مدتي به همراه والدين خويش به ماداگاسکار و بعدها به پاريس رفت و کتابي تحت عنوان Tippi of Africa در مورد وي منتشر و به زبان هاي متعددي ترجمه شد. وقتي او براي اولين بار به فرانسه نقل مکان کرد در يک مدرسه دولتي مشغول به تحصيل شد ولي چون از بعضي جهات رفتاري وجه مشترکي با بچه هاي ديگر نداشت نتوانست تحصيلاتش را در مدرسه ادامه دهد و پدر و مادرش تصميم گرفتند ادامه تحصيلش را در خانه انجام دهند. 
اين دختر فرانسوي، Tippi Degré، در حال حاضر 20 سال دارد و تابحال در تعدادي از فيلم هاي مستند در کانال ديسکاوري ظاهر شده است.
 تاريخ : چهار شنبه 29 بهمن 1393 | 13:39 | نویسنده : عاطفه |

نویسنده: سپهر سلیمی - جمعه ٢٦ دی ۱۳٩۳ 

ایمان معماریان، دامپزشک باغ وحش ارم در گفتگویی با زیست بوم در پاسخ به سوال خبرنگار در خصوص سوزاندن شیرهای باغ وحش ارم گفته:
" من در آن زمان ایران نبودم اما عکس هایی را که کارشناسان محیط زیست از محل گرفته بودند دیدم که در آن عکس ها به نظر می رسد شیرهای بزرگ را سر بریده اند و شیر های کوچکتر را در آتش سوزاندند."

به نظر من همچین باغ وحشی اصلا رفتن نداره

 تاريخ : یک شنبه 19 بهمن 1393 | 1:32 | نویسنده : عاطفه |

خییییییییییییلی متاسفم که یکم تاخیر داشتم اما به هرحال وظیفه خودم دونستم که روز حفظ محیط زیست را به همگی تبریک بگم و همه را به یک جنبش همگانی برای محیط زیست و حیوانات دعوت کنم

به امید داشتن یه هوای پاک.........تاريخ : شنبه 11 بهمن 1393 | 13:9 | نویسنده : عاطفه |

به گزارش رسانه ها، اخیراً دولت امارات متحده عربی اعلام کرده که نگهداری از "حیوانات وحشی و خطرناک" ممنوع است و متخلفان جریمه خواهند شد.  بر اساس این گزارش جریمه نگهداری از حیواناتی نظیر شیر، یوزپلنگ و ببر  صد هزار درهم (معادل ۲۷ هزار دلار و برابر با 90 میلیون تومان) اعلام شده است!
با نگاهی به آخرین نرخ جریمه ضرر و زیان صید و شکار که توسط  شورای عالی محیط زیست  به تصویب رسیده می بینیم که نرخ شکار یوزپلنگ در ایران تنها 25 میلیون تومان است. نرخ شکار پلنگ، خرس قهوه‌ای، کفتار، گرگ، کارال و سیاه گوش 5 میلیون تومان  و  نرخ شکار تمساح پوزه کوتاه یک میلیون تومان است!!
تفاوت جریمه "شکار" حیوان وحشی در ایران و جریمه "نگهداری" حیوانات وحشی در امارات زمین تا آسمان است. دقت کنید یکی جریمه شکار است و دیگری نگهداری. اینچنین است که در چهار دهه گذشته حدود 95 درصد حیات وحش کشورمان نابود شده است و شکار، قاچاق و آزار حیوانات این سرزمین همچنان ادامه دارد.
راستی بهتر نیست به جای طرح هایی مثل مخالفت با نگهداری سگ در خانه، در پی قوانینی برای نجات اندک باقیمانده حیات وحش کشورمان باشیم؟! برج و اتوبان و فرودگاه پیش کش، آیا قرار است در قوانین حمایت از حیوانات نیز از کشور کوچک و تازه تاسیس امارات عقب بمانیم؟!تاريخ : دو شنبه 15 دی 1393 | 12:53 | نویسنده : عاطفه |

 

 • قانون حمایت از حیوانات دربرگیرننده لوایح قضایی و قانونی که بمنظور حفظ حقوق طبیعی -اجتماعی و بیولوژیکی حیوانات و انسانها که نکته بسیار مهمی میباشد در بیشتر کشورهای متمدن ایجاد و اجرا میشود
  این قانون و حنبش حمایت از حیوانات که دربر گیرنده و اجراکننده حقوق طبیعی حیوانات اعم از اهلی و وحشی در حدود 30 سال قبل ایجا گردیده است
  سازمان دولتی حمایت از حقوق حیوانات در سال 1979 بوسیله وکیلی هشیاری به نامه Joyce Tischlerبرای اولین بار ایجاد گردید که هدف آن کمک و بهبود قانون حمایت از حیوانات و افزایش آگاهی مردم در این زمینه میباشد

  برای پی بردن به اهمیت این قانون میتوان ذکر کرد که برای مثال امروزه قانون حمایت از حیوانات لااقل در 69 دانشگاه حقوقی در آمریکا تدریس میشود((لطفا دوستان مطلع آمار دانشکده های فعال ایران در ایران را در این زمینه را ذکر کنند))
  قانون حمایت از حیوانات در بر گیرننده حوزه وسیعی از یافته های منطقی و بحث های قابل اجرا و اجراییات در مورد حقوق و نحوه اجرای این قوانین در مورد حیوانات میباشد که همچنین حامی حقوق حیوانات وقتی که به آنها بی رحمی و ظلم شده و حقوق قانونی و طبیعی آنها صلب شده نیز میباشد

  قانون حمایت از حیوانات امروزه نفوذ و تاثیر بسیار خوبی بر روی قوانین سنتی و قدیمی که شامل شبه جرم ها Tort-قرار دادهای گوناگون تاثیر گذار در این زمینه -خرید و فروش حیوانات و ...و لایحه های قانونی موضعی و...گذاشته از این میان ذکر چند نمونه میتواند مطلب را گیرا تر نماید:
  1.قانون حمایت و حق سرپرستی از حیوان یا حیوانات بعد از جدایی و طلاق زوجین
  2.تخلفات مربوط به دامپزشکی
  3.موردهایی که سب مرگ یا جراحت به حیوانات بر اساس سهل انگاری کسی که آن حیوان را سرپرستی و یا همراهی میکند
  4.اجرای قوانین برای مجرمین در این حوزه که جزو شهروندان آن شهر و درای ملیت آنجا میباشند و این قانون برای تمام شهروندان اجرا میگردد همچنین اجرای قوانین بین المللی در این حوزه
  5.اجرای قوانین جزایی در مور اذیت و بی رحمی در مورد حیوانات اهلی
  و ....

  امروزه حقوق حيوانات و حفظ گونه هاى مختلف آنها، از جمله مسائلى است كه درسراسر جهان از جانب دولت ها و سازمان ها و عموم كسانى كه به مسائل زيست محيط ى و حمايت از حيوانات علاقمند مى باشند، مورد توجه قرار گرفته است.
  درمعارف اسلامى نيز در كنار مسائلى مربوط به انسانها و حقوق آنها، مسائل محيط زيست و از جمله حيوانات، حائز اهميت مى باشد. در اين مقاله احكام و قوانينى كه در ابواب مختلف فقه اسلامى، پيرامون حفظ و نگهدارى و بهره بردارى و ممنوعيت آزار واذيت حيوانات وجود دارد، ذكر گرديده است. آنچه در فقه اسلامى موجود مى باشد،مجموعه قوانينى جامع و كامل است كه مى تواند راهگشاى تدوين قانون جامع «حقوق حيوانات » در عصر حاضر گردد.
  مقدمه بشر در آغاز عصر علم و تكنولوژى و صنعتى شدن جهان، سرمست از پيشرفت وتوسعه صنعتى، تنها بر توليد هرچه بيشتر و بهره بردارى كامل از محيط پيرامون خود- چون معادن و جنگل ها و درياها- مى انديشيد و بى رحمانه طبيعت اطراف خويش را مورد هجوم قرار داد تا اينكه روزى خود را در گردابى مهلك ازنابسامانى هاى زيستى ديد و جهان طبيعت را در حال نابودى مشاهده نمود.
  در قرن گذشته بحران محيط زيست و نابودى گونه هاى مختلف حيوانات، توجه صاحب نظران را جلب كرد و سرانجام براى حفظ و حراست از آن، قوانينى -هرچند ناقص - وضع كردند.
  براى نخستين بار در جهان غرب پس از رنسانس، همراه با صنعتى شدن جهان، درسال 1822 ميلادى قانونى براى حمايت از حيوانات در پارلمان انگلستان به تصويب رسيد. اين قانون در سال 1911 تكميل گرديد و بعدها در كشورهايى مانند آلمان،آمريكا، اسپانيا، بلژيك، دانمارك و برخى ديگر از كشورها قوانينى نظير آن تدوين وتصويب شد و به مرور تبصره هايى بر آن افزودند.
  اين قانون در بردارنده چند بند، پيرامون باركشى و ايجاد درگيرى ميان حيوانات، كشتن آنها با مواد سمى، بريدن دم اسب، شكار گوزن در شب، مبارزه با بيمارى حيوانات وبيهوشى قبل از ذبح مى باشد. ((210)) از اشكالات مهم قوانين فوق، جامع نبودن و جزئى و موردى بودن آن است. علاوه برآن كه اين قوانين در قرون اخير وضع گرديد هرچند به مرور زمان و در دهه هاى اخيربه تكميل آن پرداختند و در برخى موارد راه افراط را پيش گرفتند.
  اما در فقه اسلامى، قوانينى كلى و جامع درباره حفظ، نگهدارى، استفاده و بهره بردارى از حيوانات ومنع آزار و اذيت آنها، وضع شده است. همچنين براى مسائل زيست محيط ى و رعايت شئون و حقوق حيوانات جايگاه مناسبى لحاظ گرديده است و با ديدگاهى منطبق بر عدالت و انصاف با آن برخورد شده است. در سرتاسر فقه،مسايل و فروع فراوانى به چشم مى خورد كه اسلام، اجراى آن را بر عهده حكومت قرار داده است و بالاتر از آن، شخص را در مقابل خالق متعال مسؤل مى داند.
  قبل از ورود در بحث ذكر نكاتى لازم است:
  1. قوانين حمايتى اسلام از حيوانات، حكم شرعى و الزامى است و همانگونه كه درمتون روايات ((211))به آن تصريح شده است، مى توان از آن به حقوق نيز تعبير كرد.از آنجا كه حيوانات از احترام و درك و شعور برخوردارند اين حقوق براى آنها وضع گرديد كه در پايان بخش نخست به همراه طرح ادراكات و شعور حيوانات با ذكرشواهد بيشترى با زواياى اين بحث آشنا مى شويم.
  البته حقوق حيوان با ويژگى هاى حق در انسانها متفاوت است، زيرا در تعريف حق درانسانها گفته مى شود: آنچه قابل اسقاط است و اگر قابل اسقاط نباشد به آن حكم مى گويند.
  روشن است كه درباره حيوان قابل اسقاط بودن معنا ندارد، اما بايد گفت همين قابل اسقاط نبودن حكم، وضعيت آن را دشوارتر مى كند، زيرا تنها راه خروج ازعهده آن، انجامش مى باشد و اگر در انسانها بتوان با جلب رضايت صاحب حق، ازانجامش سر باز زد و از زير تكليف آن شانه خالى كرد، اما در حيوانات به علت قابل اسقاط نبودن، انسان موظف است به آن عمل مبادرت ورزد. علاوه بر آنكه حق وحكم در ماهيت وحقيقت تفاوتى نداشته و هر دو از امور اعتبارى مى باشند كه قوام آن به جعل شارع است و همه آنها حكم شرعى به حساب مى آيد و هر چند از حيث آثار- قابل اسقاط بودن يا نبودن - مختلف هستند، اما اين مساله تفاوت ماهوى راميان آن دو اثبات نمى كند. ((212)) 2. در اين مقاله متون فقهى شيعه پيرامون حقوق حيوانات مطرح مى شود تا توجه انديشمندان و ارباب دانش را به عمق و غناى فقه اسلامى جلب كنيم و در هر قانونى سعى شده از چند كتاب جامع و معتبر شيعه استفاده شود تا مطالب مطرح شده ازارزش حقوقى برخوردار باشد و در حد امكان از كتاب هايى استفاده شده كه داراى سابقه زمانى بيشترى هستند تا شاهدى بر قدمت اين قوانين در فقه شيعه باشد. همانندكتاب شيخ طوسى(ره)، ابن حمزه(ره)، محقق حلى(ره)، علامه حلى(ره) و ديگران هرچند با توجه به مدارك فقه شيعه كه از آيات قرآن و روايات استفاده مى شود پيشينه اين قوانين به زمان پيامبر اكرم(ص) و احاديث نبوى و يا روايات ساير امامان معصوم(ع)مى رسد و قدمتى در حدود چهارده قرن دارد و همين امر، آن را از قوانين جارى دركشورهاى غربى متمايز مى سازد.
  3. در هريك از مواردى كه به عنوان حقوق حيوان ذكر مى شود براى تكميل بحث به همراه درج متون فقهى، احاديث مربوط به آن را، به ويژه آن دسته از روايات را كه مورد استفاده فقها قرار گرفته است نيز ذكر مى كنيم تا با مستندات و مدارك اين حقوق و فتاواى فقها بيشتر آشنا شويم. اما روايات مربوط به استحباب نگه داشتن حيوانات،ذكرهايى كه هركدام مى گويند و مطالبى از اين قبيل را در اين مجموعه ذكر نمى كنيم واين احاديث گرانبها مجال ديگرى مى طلبد.
  4. هر چند در اين باره مقالاتى به نگارش در آمده، اما اين نوشتار نسبت به گسترش مسائل و جامعيت مواردى كه مربوط به حقوق حيوان در سراسر فقه مى باشد نو و تازه است و شايد براى برخى كه آشنايى محدودى با فقه شيعه دارند وجود اين قوانين، آن هم با تعابيرى الزام آور بعيد به نظر برسد. لذا سعى شده در پاره اى از موارد، ترجمه متون فقها بدون تصرف در متن مقاله ذكر شود و عبارات عربى نيز در برخى موارد درمتن و يا پاورقى درج گردد كه تا به خوبى روشن گردد تعابير و قوانين ذكر شده، نص كلام فقها مى باشد.
  5. از آنجا كه به اعتراف مسئولان مربوطه، تا كنون هيچ قانون جامعى براى حمايت ازحيوانات در نظام حقوقى كشور وجود ندارد، ((213)) اين تحقيق مى تواند ارائه دهنده پيشنهاد اوليه قانون جامع حمايت از حيوانات در اسلام بوده و براى طرح در مجامع قانونى مفيد باشد.

  جای بسی تاسف است در سرزمینی که از پیشگامان حمایت و احترام به حیوانات بوده اند امروزه شاهد برخوردهای نادرست و بیرحمانه نسبت به این مخلوقات زیبای پروردگار هستیم. حيوانات هم مثل ما مخلوقات خداوند هستند و مثل ما حق حيات دارند . احترام به هر مخلوقي ، احترام به خالق آنست و بدون شناخت مخلوق نمي توان خالق را شناخت.

  گوشه ای از مشکلات حیوانات ایران عبارتند از :

  * نبودن قوانین حمایت کننده از حیوانات
  * ضعف اطلاعات عمومی نسبت به روشهای نگهداری و بیماری های حیوانات
  * از بین رفتن زیستگاههای طبیعی در اثر گسترش شهرها و صنایع
  * وجود عقاید خرافی و غیر واقعی در مورد حیوانات در بین عوام
  * عدم کنترل و نظارت بر مراکز فروش حیوانات خانگی
  * کمبود مراکز درمانی حیوانات و نیز نبودن فرهنگ مراجعه به دامپزشک
  * عدم کنترل و پیشگیری بیماریهای مسری توسط مراجع بهداشتی مسئول در کشور
  * آلودگی آب ، خاک و هوا
  * عدم اعتقاد و توجه مدیران بر لزوم حمایت و حفاظت از حیوانات
  * وجود چند صدهزار شکارچی غیر مجاز و عدم برخورد قاطع با متخلفان از سوی مراجع ذیربط
  * نداشتن باغ وحش های درجه یک بمنظور آشنایی و نزدیکی مردم و بخصوص کودکان با حیوانات
  * وجود شکنجه گاههایی به نام باغ وحش ! که علاوه بر اینکه موجبات آزار و اذیت حیوانات را فراهم می آورد ، مروج حیوان آزاری می باشد
  * فقدان مطالب فرهنگی و حمایتی در متون درسی و آموزشی
  * نگاه حداقلی و کم توجهی به حیوانات ، حتی درمباحث زیست محیطی
  * کمبود منابع علمی و اطلاعاتی در مورد حیوانات
  * عدم وجود ارتباط لازم بین مراکزی که در زمینه حیوانات فعالیت می کنند با خارج از کشور
  * نداشتن امکانات و تخصص لازم بمنظور مهار و درمان توسط کارکنان مراکزی که با حیوانات پناهجو ، آسیب دیده و وحشی در ارتباط هستند
  و . . .

  اینها تنها گوشه ای از مصائب و مشکلات حیوانات سرزمین ما هستند
  نبودن قوانين حمايتي مهترين دليل حيوان آزاري است
  هر حيوان و موجود زنده اي جزو ميراث طبيعي ماست که از دل قرنهاي زياد براي ما مانده

   

  منابع: بابک دقت - wikipedia

   
   
   
 
 


تاريخ : یک شنبه 23 آذر 1393 | 8:39 | نویسنده : عاطفه |

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 9 صفحه بعد

.: Weblog Themes By BlackSkin :.